3e fase / 4e fase

3e fase

Definitief ontwerp

Nadat wij met u bekeken hebben hoe het ontwerp er uiteindelijk moet gaan uitzien, hoe groot de nieuwbouw of uitbreiding moet worden en welke materialen we gaan gebruiken, ontstaat het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandscommissie van uw gemeente. Wij presenteren het plan professioneel en overtuigend aan uw gemeente. Een plan dat netjes, duidelijk en volledig wordt aangeboden kan mede leiden tot een positief oordeel van de welstandscommissie. Mocht de commissie toch van oordeel zijn dat het plan op enkele punten aangepast zal moeten worden, dan zal dit in overleg met u worden uitgevoerd.

4e fase

Bouwaanvraag

Nadat het ontwerp goedgekeurd is door de welstandscommissie kan het plan technisch worden uitgewerkt. De tekeningen zullen aangevuld worden met extra informatie omtrent de constructies. Zo ontstaat de ‘bestektekening’. Tevens zal het plan aangevuld worden met constructieve berekeningen. Deze berekeningen worden door een extern bureau uitgevoerd. Al deze gegevens vormen gezamenlijk de bouwaanvraag. Met deze gegevens kan een aannemer in principe een prijsaanbieding opstellen. Al willen wij u er wel op wijzen dat bestektekeningen niet de specifieke informatie kunnen geven welke in een bouwbestek worden omschreven. Hierdoor zullen prijsaanbiedingen van verschillende aannemers onderling afwijken.


Ga naar fase 5