6e fase / 7e fase

6e fase

Uitvoering

Als uiteindelijk de bouwvergunning is verleend en de aannemer bekend is, kan er in principe gestart worden met de bouw. Als basis worden hiervoor de tekeningen gebruikt waarmee ook de bouwvergunning aangevraagd is. Deze tekeningen kunnen worden voorzien van extra informatie en maatvoering. Hiermee legt u ook op tekening vast hoe het werk uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Hierbij denken wij aan extra detailleringen, posities van deuren etc. 

7e fase

Bouwbegeleiding 

Tijdens de bouw kunnen wij meekijken of het werk daadwerkelijk uitgevoerd wordt volgens het bestek en de werktekeningen. Hiermee kunnen wij eventuele onenigheden tussen aannemer en u, als opdrachtgever, in goed overleg oplossen. Als de bouw uiteindelijk gereed is, volgt de oplevering. Samen met u doorlopen we de woning of het bedrijfsgebouw en stellen vast welke zaken er eventueel niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze punten zullen schriftelijk worden vastgelegd. De aannemer krijgt vervolgens de tijd om in een vooraf afgesproken termijn de gebreken op te lossen